GRAŽINIMO SĄLYGOS

_____________________

Svarbu:

Jei priimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą/trukūmą, nedelsiant praneškite apie tai nurodytu kontaktiniu adresu: info@kava96.lt, pateikiant įrodymus. Priėmus užsakytas prekes be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

Mes įsipareigojame pakeisti netinkamos kokybės prekes arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus, jei prekės yra netinkamos kokybės dėl pardavėjo ar gamintojo kaltės bei nenustatyti pažeidimai, atsiradę dėl pirkėjo kaltės.

Informacija darbo dienomis 9:00–17 val., telefonu:  +37066529579, arba el. paštu: info@kava96.lt

Prekių keitimas ir grąžinimas:

1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per keturiolika dienų grąžinti prekes ir atsisakyti nuotolinės sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu el. paštu info@kava96.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos arba Sutarties sudarymo dienos (jeigu prekės dar nebuvo pristatytos Sutarties atsisakymo momentu).

2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta), išsiunčiant ją Pardavėjo registracijos adresu. Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima Pardavėjas arba kai Pardavėjas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

3.Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas už Prekių įsigijimą ir pristatymą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės buvo išsiųstos Pardavėjui.

4. Dėl Taisyklių 1 punkte nurodytų priežasčių grąžinamos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo ir kitus dokumentus. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5. Pirkėjas, įsigijęs nekokybiškas Prekes ir apie tai užfiksavęs Pikimo-pardavimo Taisyklių 5.1 punkte nustatyta tvarka, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo/atsiėmimo turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu:

5.1. pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke;

5.2. sumažinti Prekių pirkimo kainą;

5.3. vienašališkai nutraukti Sutartį ir grąžinti sumokėtą Prekių kainą.

6. Taisyklių 5.1. punkte nurodytu atveju Pardavėjas padengia Prekių grąžinimo ir analogiškų prekių pristatymo išlaidas.

7. Taisyklių 5.3. punkte nurodytu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą Prekių kainą, įskaitant ir pristatymo išlaidas, taip pat padengia Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

8. Visais atvejais pinigai negrąžinami Pirkėjui už tas Prekes, kurios akivaizdžiai tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, paveikiant vandeniu, aukšta temperatūra, aštriais daiktais ar pan., ir Pirkėjas atitinkamų pažeidimų neaptiko ir neužfiksavo Pikimo-pardavimo Taisyklių 4.9 punkte nustatyta tvarka.

9. Jeigu Pirkėjui pristatomos ne tos Prekės, kurias jis užsakė, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja apie tai Pardavėją, o šis savo sąskaita įsipareigoja jas pakeisti tinkamomis Prekėmis.

10. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių užsakymo dienos, atitinkamai informuodamas Pirkėją apie susidariusią situaciją.

11. Pirkėjas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti UAB „Švenčionių vaistažolių“ turi teisę su prašymu kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu Vilniaus g. 25 LT-01402, Vilnius, interneto svetainės adresas https://www.vvtat.lt/ arba naudodamasis centralizuota elektronine platforma -EGS https://webgate.ec.europa.eu/odr arba kreiptis į teismą.