PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

___________________________________

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi parduotuve internete www.kava96.lt (toliau – „Parduotuvė“) sąlygas.

1.2. Parduotuvėje nurodytas prekes Pirkėjui parduoda UAB "Švenčionių vaistažolės", buveinės adresas: Adutiškio g. 3, Švenčionys, LT-18110, juridinio asmens kodas 178605343, PVM mokėtojo kodas LT786053413 (toliau – „Pardavėjas“).

1.3. Šios Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas ir nuo Pirkėjo Prekių užsakymo ir apmokėjimo momento tampa šalių sudaryta Prekių pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau – Sutartis).

1.4. Laikoma, kad Pirkėjas susipažino su taisyklėmis jam užsisakius Prekes.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui užsakant Prekes taikomos tos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu.

 

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, pasirinktas Prekes įkelia į Prekių krepšelį, spaudžia mygtuką “PIRKTI” ir patvirtinęs, kad susipažino su taisyklėmis bei užpildęs asmens duomenis (vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą adresą (jeigu pasirenkamas pristatymas per kurjerių tarnybą) bei pasirinkęs pristatymo būdą, pateikia užsakymą tolimesniam vykdymui (atlieka sekančius veiksmus, susijusius su Prekių apmokėjimu, kaip nurodyta Taisyklių 3.2. punkte).

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad užsakymo metu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.

2.3 Pateikdamas savo duomenis, Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia pateikdamas Prekių užsakymą Parduotuvėje.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

2.6. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.

2.7. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

 

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

3.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema PAYSERA.

 

4. Prekių pristatymas

4.1. Parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Minimali prekių krepšelio suma - 5 Eur.

4.2. Prekės pristatomos per DPD kurjerių tarnybą arba į bet kurį Omniva siuntų savitarnos terminalą Lietuvoje. Pirkėjas taip pat Prekes gali atsiimti pats iš Prekių atsiėmimo vietos darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 17 val. šiuo adresu: Konstitucijos pr. 26, Vilnius. 

4.3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomi šie mokesčiai:

4.3.1. nemokamai, kai Pirkėjas atsiima Prekes pats iš 4.2 punkte nurodytos prekių atsiėmimo vietos;

4.3.2. per DPD kurjerių tarnyba – 3,90 EUR

4.3.3. per DPD pick-up - 2,40 EUR

4.3.4. Omniva siuntų savitarnos terminalą - 1,90 EUR.

4.4. Prekių pristatymo terminai:

4.4.1. pristatant per DPD kurjerių tarnybą – per 3-4 darbo dienas.

4.4.2. pristatant per Omniva siuntų savitarnos terminą – per 3-4 darbo dienas.

4.4. Pasirinkus pristatymą per DPD kurjerių tarnybą, Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu/nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.

4.5. Pasirinkus pristatymą į Omniva siuntų savitarnos terminalą, prekės pristatomos į  konkretų Pirkėjo nurodytą siuntų savitarnos terminalą ir turi atsiimti prekes per Omniva taikomus Prekių saugojimo terminale terminus.

4.6. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.7. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo ir/ar DPD kurjerių tarnybos ar Omniva darbuotojų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su DPD kurjerio atstovu patikrinti siuntos pakuotės ir pristatytų Prekių būklę, Pirkėjui nepatikrinus siuntos pakuotės ir Prekių būklės ir neužfiksavus duomenų apie siuntos pakuotės ir Prekių pažeidimus/defektus, siunta yra laikoma pristatyta nepažeista, o pristatytos Prekės – kokybiškos ir tinkamos. Atsiimant prekes iš Omniva siuntų savitarnos terminalo, užfiksavus siuntos pakuotės ir Prekių pažeidimus/defektus, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją ir/ar UAB “Omniva” atstovus.

 5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

5.1 Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per keturiolika dienų grąžinti prekes ir atsisakyti nuotolinės sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu el. paštu info@mustespresso.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos arba Sutarties sudarymo dienos (jeigu prekės dar nebuvo pristatytos Sutarties atsisakymo momentu).

5.2 Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta), išsiunčiant ją Pardavėjo registracijos adresu. Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima Pardavėjas arba kai Pardavėjas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

5.3 Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas už Prekių įsigijimą ir pristatymą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės buvo išsiųstos Pardavėjui.

5.4 Dėl Taisyklių 5.1 punkte nurodytų priežasčių grąžinamos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo ir kitus dokumentus. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5.5 Pirkėjas, įsigijęs nekokybiškas Prekes ir apie tai užfiksavęs Pikimo-pardavimo Taisyklių 5.1 punkte nustatyta tvarka, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo/atsiėmimo turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu:

5.5.1 pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke;

5.5.2 sumažinti Prekių pirkimo kainą;

5.5.3 vienašališkai nutraukti Sutartį ir grąžinti sumokėtą Prekių kainą.

5.6. Taisyklių 5.5.1 punkte nurodytu atveju Pardavėjas padengia Prekių grąžinimo ir analogiškų prekių pristatymo išlaidas.

5.7 Taisyklių 5.5.3 punkte nurodytu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą Prekių kainą, įskaitant ir pristatymo išlaidas, taip pat padengia Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

5.8. Visais atvejais pinigai negrąžinami Pirkėjui už tas Prekes, kurios akivaizdžiai tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, paveikiant vandeniu, aukšta temperatūra, aštriais daiktais ar pan., ir Pirkėjas atitinkamų pažeidimų neaptiko ir neužfiksavo Taisykių 4.9 punkte nustatyta tvarka.

5.9 Jeigu Pirkėjui pristatomos ne tos Prekės, kurias jis užsakė, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja apie tai Pardavėją, o šis savo sąskaita įsipareigoja jas pakeisti tinkamomis Prekėmis.

5.10 Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių užsakymo dienos, atitinkamai informuodamas Pirkėją apie susidariusią situaciją.

5.11 Pirkėjas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti UAB „Švenčionių vaistažolių“ turi teisę su prašymu kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu Vilniaus g. 25 LT-01402, Vilnius, interneto svetainės adresas https://www.vvtat.lt/ arba naudodamasis centralizuota elektronine platforma -EGS https://webgate.ec.europa.eu/odr arba kreiptis į teismą.

 

6. Apsikeitimas informacija

6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo  pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@kava96.lt ar telefonu (+37066529579).

 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.